Obecnie mamy 18 gości na stronie.

O nas

Poznaj największego na świecie plantatora i producenta aloesu oraz produktów pszczelich! Zobacz jakie posiadamy certyfikaty oraz jak wytwarzamy nasze produkty!

Najważniejszym czynnikiem stojącym za sukcesem produktów FLP zawsze był czysty miąższ Aloe Vera - główny składnik niemal wszystkiego, co produkujemy.

Nasz stabilizowany miąższ Aloe Vera jest najlepszy spośród dostępnych i aby taki pozostał, realizujemy zasadę poziomej integracji, co oznacza, że kontrolujemy wszystkie ogniwa procesu produkcyjnego: od plantacji, poprzez zakłady przetwórcze, dział badań i rozwoju, aż do pakowania, wysyłki i dystrybucji. Od rośliny do produktu dla ciebie. Dzięki temu możemy zagwarantować jakość produktów FLP milionom naszych klientów , którzy zwracają się ku nam, szukając sposobu na zdrowsze życie i bardziej satysfakcjonujący styl życia.

Certyfikaty Forever Living Products

Pieczęć Aprobaty Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu

Miąższ Aloe Vera wytwarzany przez Forever Living Products był pierwszym wyrobem na świecie jakiemu Rada przyznała swój certyfikat. Od 1982 r. zachowujemy prawo do umieszczania Pieczęci Aprobaty IASC na swoich produktach, których głównym składnikiem jest czysty, naturalnie stabilizowany miąższ Aloe Vera.

Międzynarodowa Rada Naukowa ds. Aloesu (International Aloe Science Council - w skrócie IASC) to organizacja dbająca o czystość i jakość aloesu zawartego w produktach dostępnych na rynku i reklamujących się pod aloesowym szyldem. Wśród członków Rady są plantatorzy, wytwórcy, dostawcy sprzętu, drukarze, sprzedawcy, lekarze, naukowcy i badacze. Tę, tak przecież różnorodną, grupę osób i przedsiębiorstw łączy jedno: szczere zainteresowanie aloesem oraz wykorzystaniem jego niezwykłych właściwości dla zdrowia i urody. Celem przyświecającym powstaniu Rady było nie tylko popularyzacja aloesu i prowadzenie badań nad tą rośliną, ale również wyróżnienie - poprzez odpowiedni certyfikat - produktów naprawdę aloesowych spośród zalewu wielu wyrobów sprzedawanych pod takim hasłem - hasłem nie zawsze znajdującym potwierdzenie w rzeczywistości. Produkty firm zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu przechodzą drobiazgowe badania, podczas których sprawdzana jest ich zgodność z niezwykle rygorystycznymi standardami IASC. IASC przyznaje swój certyfikat na okres 12 miesięcy, a żeby okres jego ważności został przedłużony, produkt musi co roku przechodzić kolejne badania. Dodatkowo przeprowadzane są wyrywkowe kontrole mające potwierdzić utrzymywanie standardów koniecznych do zachowania pieczęci aprobaty.

Świadectwo Koszerności

Te produkty FLP, które posiadają na etykietce znak K mają świadectwo koszerności, co oznacza, że zarówno ich skład, jak i sposób przygotowania spełniają warunki produktów koszernych.

Islamska Pieczęć Aprobaty

To dodatkowe potwierdzenie jakości oraz czystości produktów, świadczące o ich międzynarodowym uznaniu.

Logo "Cruelty-free" PETA

Jesteśmy dumni, że FLP - jako firma od niemal 30 lat, czyli od początku swojego istnienia, zaangażowana w produkcję wyrobów nietestowanych na zwierzętach - jest uprawniona do używania logo "cruelty-free" (wolne od okrucieństwa) organizacji PETA. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) http://www.peta.org , która zrzesza ponad 1,8 miliona członków i sympatyków, to największa na świecie organizacja broniąca praw zwierząt monitorująca testy na zwierzętach, okrutne traktowanie zwierząt i projekty chroniące prawa zwierząt.

Certyfikaty ISO

Aloe Vera of America (AVA), wyłączny producent wyrobów Forever Living Products uzyskało certyfikat ISP 14001 za swój System Zarządzania Środowiskiem (Environmental Management System). W maju 2007 AVA uzyskała nagrodę Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (United States Environmental Protection Agency), przyznaną za redukcję odpadów o ponad 7 milionów funtów w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Aloe Vera of America jest także zarejestrowana do OHSAS 18001 za Bezpieczeństwo i Higienę Miejsca Pracy (Workplace Health and Safety). W lipcu 2007 AVA uzyskała zgodność z ISO 9001:2000 za System Zarządzania Jakością (Quality Management System). Według naszej wiedzy, jest to jedyna firma w USA, która posiada certyfikaty we wszystkich trzech standardach.

Artykuły:

aloes.com.pl All rights reserved. projekt graficzny CWD